19.09.2021. / Niedojrzałość

Powszechna wydaje się opinia, że Jarosław Kaczyński, dla niektórych wybitny strateg, „sprawdza bojem”, prowokuje, szuka granicy kontrolowanego konfliktu, by określić…

16.09.2021. / Jesienny spleen.

Jesień tego roku przyszła spacerem, powoli, w rozmowie. Daleko od miasta. Trochę deszczu, dużo słońca. Jest ciepło. Opuściłem Warszawę, tym…

09.09.2021. / Papryczka

Wczoraj „zabłądziłem” na moją „starą” Wolę, w okolice Górczewskiej, Płockiej, Obozowej, tuż obok Syreny, gdzie mieszkałem z małymi dziećmi na…