12.04.2021. / ws. Sławka Nowaka

Państwo ma konstytucyjny obowiązek szanować swoich obywateli, którzy są równi wobec prawa. Instytucje państwa, wszyscy jego funkcjonariusze od ministra do … Więcej